Ιατρεία Ψυχοθεραπείας - Συμβουλευτικής και Ομαδικής Ανάλυσης

 
 

Ιατρός Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής Δημήτρης Οικονόμου

 
 
 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 
Απόκτηση τίτλου ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑ, Σεπτέμβριος 2010

Αναγνώριση Πτυχίου Ιατρικής από ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.
ΑΘΗΝΑ, Αύγουστος 2002

Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου
ΚΡΑΪΟΒΑΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ, Σεπτέμβριος 1998

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 -
Ιδιώτης Ψυχίατρος Ευβοίας- Ιατρείο Ψυχοθεραπείας
Συμβουλευτικής και Ομαδικής Ανάλυσης Χαλκίδας

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 -
Ιατρός Ε.Ο.Π.Π.Υ. Νέας Σμύρνης
Ιδιώτης Ψυχίατρος Αθηνών - Ιατρείο Ψυχοθεραπείας
Συμβουλευτικής και Ομαδικής Ανάλυσης Νέας Σμύρνης

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 (2 έτη)
Ιατρός Ψυχίατρος Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ιατρός - Επιστημονικά Υπεύθυνος Ε.Π.Α.Ψ.Υ. Οικοτροφείο Λειβαδιάς

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 - ΜΑΪΟΣ 2011 (7 μήνες)
Ιατρός Νευροψυχιατρικής Κλινικής ‘Σαλπετριέρη’

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ( 4 έτη )
Ειδικευόμενος Ψυχίατρος στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής - Δαφνί
(Υ10δ/119541/06)

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ( 1 έτος )
Ειδικευόμενος Νευρολογίας στο Γ.Ν.Ν. Πολυκλινική Αθηνών
(Υ 10δ/4936/3.1.2005)

ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004
( 3 μήνες )
Ειδικευόμενος Παθολογίας στο Γ.Ν.Ν. Καρπενησίου Ευρυτανίας
(Υ10δ/47155/28.5.2004)

ΜΑΡΤΙΟΣ 2003 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ( 1 έτος )
Ιατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου 12μηνης θητείας στο Περιφερειακό

Ιατρείο Φειδακείων με έδρα το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Καρπενησίου Ευρυτανίας
(Υ10γ/119831/6.12.2002)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 
Από το Μαϊο του έτους 2002 έως τη σημερινή ημερομηνία (Οκτωβριος 2010 ) η κλινική μου εμπειρία ως ιατρός παρουσιάζεται ως εξής:

Ειδικευόμενος Ψυχιατρικής ( χρόνος υπηρεσίας: 4 έτη )

Νοέμβριος 2006 - Οκτώβριος 2010
-Ενεργή συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό και Επιστημονικό έργο του 5ου Ψ.Τ.Ε. υπό τη διεύθυνση του Δρ.Τσιτουρίδη Σάββα
-Διεκπεραίωση οξέων και χρόνιων ψυχιατρικών περιστατικών
-Παρακολούθηση χρόνιων ασθενών στο πλαίσιο εξωτερικών ιατρείων του Ψ.Ν.Α.
-Τέλεση εφημεριών (άνω των 8 μηνιαίως κυρίως γενικές) με διεκπεραίωση ακούσιων και εισαγγελικών περιστατικών -Έξι (6) μήνες απόσπαση στο Ψυχογηριατρικό τμήμα του Ψ.Ν.Α.
-Διεκπεραίωση και παρακολούθηση ψυχογηριατρικών περιστατικών

Ειδικευόμενος Νευρολογίας ( χρόνος υπηρεσίας = 1 έτος )

Φεβρουάριος 2005 - Φεβρουάριος 2006
-Ενεργή συμμετοχή στη κλινική και στις εφημερίες (Διεκπεραίωση οξέων και χρόνιων νευρολογικών περιστατικών )της Νευρολογικής κλινικής του Γ.Ν.Ν.
-Πολυκλινική Αθηνών

Ειδικευόμενος Παθολογίας (χρόνος υπηρεσίας = 3 μήνες )

Ιούνιος 2004 - Σεπτέμβριος 2004

-Ενεργή συμμετοχή στη Παθολογική κλινική, σε τακτικά Παθολογικά και Καρδιολογικά Εξωτερικά Ιατρεία Επειγόντων Περιστατικών και παράλληλη τέλεση εφημεριών στο Γ.Ν.Ν.Καρπενησίου Ευρυτανίας

Ιατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου ( χρόνος υπηρεσίας =1 έτος )
Μάρτιος 2003 - Μάρτιος 2004
-Ιατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου 12 μηνης θητείας στο περιφερειακό ιατρείο Φειδακείων με έδρα το Γ.Ν.Ν.Καρπενησίου Ευρυτανίας και τέλεση εφημεριών στο Νοσοκομείο

Δεκέμβριος 2002 – Μάρτιος 2003
-Τρίμηνη εκπαίδευση σε τακτικά Παθολογικά, Καρδιολογικά και Χειρουργικά Εξωτερικά Ιατρεία και αντίστοιχα Ιατρεία Επειγόντων Περιστατικών και παράλληλη τέλεση εφημεριών στο Νοσοκομείο.
 
 
 
 
 
Διαβάστε επίσης: