Ιατρεία Ψυχοθεραπείας - Συμβουλευτικής και Ομαδικής Ανάλυσης

 
 

Ψυχική Υγεία

 
Συναισθηματική νοημοσύνη
 
Μεγάλη συζήτηση γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία χρόνια, σχετικά με την συναισθηματική νοημοσύνη, ας δούμε τον ορισμό:

H συναισθηματική νοημοσύνη ή αλλιώς συναισθηματικό πηλίκο είναι η ικανότητα των ατόμων να αναγνωρίζουν τα δικά τους, καθώς και τα συναισθήματα των άλλων, να κάνουν διάκριση μεταξύ διαφορετικών συναισθημάτων και να τα ονομάσουν κατάλληλα, καθώς και να χρησιμοποιούν τη συναισθηματική πληροφορία ως οδηγό σκέψης και συμπεριφοράς, να δούμε λοιπόν μερικά πράγματα για την συναισθηματική νοημοσύνη ή δείκτη ΕQ.

Φαίνεται από αρκετές έρευνες ότι η συναισθηματική νοημοσύνη επηρεάζει καθοριστικά τον ρυθμό της ζωή μας,
την ηγετική μας ικανότητα, τις αρχηγικές μας τάσεις, αλλά και την σωματική και ψυχική μας υγεία, επίσης συμβάλει στην αύξηση του κινήτρου, δηλ.των κινήσεων που γίνονται για την επίτευξη ενός σκοπού.

Άλλωστε είναι γνωστό ότι η σωματική μας υγεία σχετίζεται άμεσα με την ψυχική υγεία και αυτό έχει αποδειχθεί από πλήθος μελετών και ιατρικών παρατηρήσεων.

Οι τελευταίες επιστημονικές μελέτες, δείχνουν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη, συνδέεται με την ψυχική υγεία, με τις κοινωνικές και διαπροσωπικές σχέσεις, όπως και με την απόδοση στην εργασία, έχουν δείξει επίσης ότι άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη έχουν καλύτερη ψυχολογία καλύτερη απόδοση στο επάγγελμα τους και μεγαλύτερη επιθυμία για επιτυχία, ωστόσο δεν υπάρχουν αιτιολογικές σχέσεις που να το αποδεικνύουν και τέτοιου τύπου ευρήματα είναι περισσότερο πιθανό να αποδίδονται στη γενική νοημοσύνη και σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, παρά στην συναισθηματική νοημοσύνη ως κατασκευή.

Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι η συναισθηματική νοημοσύνη συχνά συμπίπτει με:
  • Καλύτερες κοινωνικές σχέσεις για τα παιδιά μεταξύ τους
  • Καλύτερες κοινωνικές σχέσεις για τους ενήλικες
  • Άτομα με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη έχουν σχηματίσει καλύτερη εικόνα για τον εαυτό τους στους άλλους, άλλα άτομα αντιλαμβάνονται αυτούς που έχουν υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη ως πιο ευχάριστα άτομα με κοινωνικές δεξιότητες και ενσυναισθηματικά.
  • Καλύτερες οικογενειακές και καλύτερες σχέσεις εμπιστοσύνης.
  • Σπουδαιότερα ακαδημαϊκά κατορθώματα, η συναισθηματική ευφυΐα σχετίζεται με καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση, αλλά γενικότερα δεν σχετίζεται απαραίτητα με καλύτερους βαθμούς, καθώς λαμβάνεται υπ’όψη ο παράγοντας IQ.
  • Καλύτερες κοινωνικές σχέσεις κατά την διάρκεια της δουλειάς και των διαπραγματεύσεων δηλ, με καλύτερη ικανότητα διαπραγμάτευσης.
  • Καλύτερη ψυχολογική ευεξία , η συναισθηματική νοημοσύνη σχετίζεται με μεγαλύτερη απόλαυση στη ζωή, μεγαλύτερο αυτοσεβασμό και μικρότερη ανασφάλεια και κατάθλιψη.

Ειδικά μοντέλα της συναισθηματικής νοημοσύνης διευθύνουν τους δρόμους στους οποίους τα συναισθήματα διευκολύνουν τη σκέψη και την αντίληψη, για παράδειγμα τα συναισθήματα μπορούν να αλληλεπιδρούν με τη σκέψη και να επιτρέπουν στους ανθρώπους να είναι καλύτεροι λήπτες αποφάσεων.

Στη εποχή μας αρκετές εταιρείες χρησιμοποιούν τους δείκτες συναισθηματικής νοημοσύνης ως ένα επιπλέον εργαλείο που σχετίζεται με την αξιολόγηση των εργαζομένων τους.

Μεγάλες εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην Ελλάδα , διαθέτουν ειδικά ερωτηματολόγια που σχετίζονται με την δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης τα οποία δίνουν στους εργαζόμενους τους να συμπληρώσουν ώστε κατόπιν να υπάρξει αξιολόγηση.

Τα συναισθήματα μας, είναι πολύ σημαντικά και έχουν ρόλο στη δομή του εγκεφάλου μας.
Συναισθήματα όπως η ευχαρίστηση, η υπερηφάνεια, η λύπη, ο φόβος, η αγωνία,το άγχος, η χαρά κτλ είναι γνωστό ότι εδράζονται και επεξεργάζονται σε ένα ειδικό ανατομικό μέρος του εγκεφάλου που ονομάζεται μεταιχμιακό σύστημα και συμβάλλουν στον εμπλουτισμό της προσωπικής μας ζωης και προσδίδουν χαρακτήρα στις πράξεις μας.

Τι είναι λοιπόν η συναισθηματική νοημοσύνη?
Είναι η ικανότητα μας να μπορούμε να αναγνωρίζουμε τα δικά μας συναισθήματα, τα συναισθήματα που νιώθουμε δηλαδή, να μπορούμε να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα των άλλων, (αυτό ονομάζεται ενσυναίσθηση), να μπορούμε να διακρίνουμε μεταξύ διαφορετικών συναισθημάτων, να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε την σκέψη που προκαλεί τα συναισθήματα, πριν δηλαδή από τα συναισθήματα, αλλά και μετά από αυτά, δηλαδή τις συμπεριφορές και τις πράξεις στις οποίες μας οδηγούν τα συναισθήματα μας.

Ένας τρόπος να μπορέσουμε να αυξήσουμε τη συναισθηματική μας νοημοσύνη είναι να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τα συναισθήματα που νιώθουν οι άλλοι, αυτό επιτυγχάνεται αφιερώνοντας αρκετά περισσότερο χρόνο στους άλλους, δηλαδή να τους ακούμε περισσότερο, να προσπαθήσουμε με άλλα λόγια να μπούμε στην θέση τους ώστε να κατανοήσουμε την συμπεριφορά τους.

Τη συναισθηματική μας νοημοσύνη μπορούμε να την αυξήσουμε επίσης με την επίγνωση, (δηλαδή να μπορώ π.χ.να αναγνωρίζω τα δικά μου αρνητικά ή θετικά συναισθήματα), την ενσυναίσθηση(πως νιώθουν οι άλλοι), ώστε να μπορώ κατόπιν να τροποποιώ την συμπεριφορά και τις πράξεις μου προς το καλύτερο.

Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να χρησιμοποιούμε την συναισθηματική πληροφορία ως οδηγό σκέψης και συμπεριφοράς.

Η συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να διδαχθεί από πολύ μικρή ηλικία, η συναισθηματική εκπαίδευση τρέφει και ενδυναμώνει τον άνθρωπο, εξοπλίζοντας τον με δεξιότητες που του είναι απαραίτητες για να αντιμετωπίσει κάθε σημαντικό πρόβλημα στη ζωή του.

Θα κλείσουμε με τα λόγια του μεγάλου αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου του Αριστοτέλη:
«Ο καθένας μπορεί να θυμώσει,αυτό είναι εύκολο. Αλλά το να θυμώσει κανείς, με το σωστό άτομο, στο σωστό βαθμό και στη σωστή στιγμή, για τη σωστή αιτία και με τον σωστό τρόπο, αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο.»


Δημήτρης Οικονόμου M.D.
Ιατρός Ψυχίατρος Ψυχοθεραπευτής

www.psychiatros-neasmyrni.gr
www.oikonomoudimitris.gr
 
 
 
Αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων για προβλήματα ψυχικής υγείας οι οποίες στηρίζονται σε εφαρμογές έξυπνων τηλεφώνων: μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών
 
Πανδημία: Ψυχολογικές επιπτώσεις και διαταραχές.
 
Κοροναϊός χτυπά και την ψυχική υγεία: Ο «ιός» του φόβου...
 
Τρόφιμα που μειώνουν το άγχος
 
Αϋπνία
 
Περί αντικαταθλιπτικών
 
Σημαντικές έννοιες Ψυχικής Υγείας
 
Σχέση Γιατρού ­ Αρρώστου (Μέρος Α)
 
Σχέση Γιατρού ­ Αρρώστου (Μέρος Β)
 
Συναισθήματα και ασθένειες